Tag: उद्योगपनि विनोद चौधरीले प्रधानमन्त्री देउवा

Ram
उद्योगपनि विनोद चौधरीले प्रधानमन्त्री देउवा, ओली र दाहाललाई होटल सोल्टीमा बोलाएर यसरी दोहोलो काढे