Tag: गृहमन्त्री शर्माले भने ‘मैले पुरस्कार नभएर हवल्दारलाई रु १५०० धन्यबाद मात्र दिएको हुं’

Ram
गृहमन्त्री शर्माले भने ‘मैले पुरस्कार नभएर हवल्दारलाई रु १५०० धन्यबाद मात्र दिएको हुं’