Tag: “चट्पटे/पानीपुरी बाहेक कुनैपनि खाजा देख्दैनौ”

Ram
तपाई के खाजा खानुहुन्छ ? केटीहरु भन्छन्, “चट्पटे/पानीपुरी बाहेक कुनैपनि खाजा देख्दैनौ”