Tag: जाडोमा तातो र गर्मीमा शीतल हुने कुडुले(घुमाउरो) घर लोप हुँदै

Ram
जाडोमा तातो र गर्मीमा शीतल हुने कुडुले(घुमाउरो) घर लोप हुँदै