Tag: तपाई के खाजा खानुहुन्छ ? केटीहरु भन्छन्

Ram
तपाई के खाजा खानुहुन्छ ? केटीहरु भन्छन्, “चट्पटे/पानीपुरी बाहेक कुनैपनि खाजा देख्दैनौ”