Tag: ‘तुईन हटाउने योजना कार्यान्वयनको चरणमा

suryakhabar
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, ‘तुईन हटाउने योजना कार्यान्वयनको चरणमा, स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय लागू गर्ने’