Tag: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै लागू गर्छु : प्रधानमन्त्री दाहाल

Ram
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै लागू गर्छु : प्रधानमन्त्री दाहाल