Tag: बाँदरलाई भनेर हानेको गोली मान्छेलाई लागेपछि…

Prazol
बाँदरलाई भनेर हानेको गोली मान्छेलाई लागेपछि…