Tag: ‘भरतपुरमा माओबादीले हार स्वीकार गरेर मतपत्र च्याते !’

suryakhabar
ओलीले भन्छन्, ‘भरतपुरमा माओबादीले हार स्वीकार गरेर मतपत्र च्याते !’