Tag: भानु भए प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव

Ram
भानु भए प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव, सचिवालयमा बुधबार थप नियुक्ती हुने