Tag: भूकम्पपीडितको नाम लाभग्राहीमा सूचीमा छैन

सुर्य खबर
भूकम्पपीडितको नाम लाभग्राहीमा सूचीमा छैन