Tag: यसरी बचायो एउटा एसएमएसले ३२ परिवारको ज्यान

Ram
यसरी बचायो एउटा एसएमएस(SMS)ले ३२ परिवारको ज्यान