Tag: रक्सी भट्टीमा आफ्नै पार्टीका साथीहरुको कुरा काट्नेलाई भन्दा जनतासंग पपुलरलाई टिकट दिनुपर्छ– नेता शंकर भण्डारी

Ram
रक्सी भट्टीमा आफ्नै पार्टीका साथीहरुको कुरा काट्नेलाई भन्दा जनतासंग पपुलरलाई टिकट दिनुपर्छ– नेता शंकर भण्डारी