Tag: ‘लोडसेडिगं अझै ४/५ घण्टा छ

Bisamta Rai
डा. कोईराला प्रश्न गर्छन्, ‘लोडसेडिगं अझै ४/५ घण्टा छ, सरकार कहिले जिम्मेवार हुन्छ ?’