Tag: ‘सरकारी अस्पतालको उपचारमा विश्वास गरौँ’

Ram
उपचार गराएर फर्किएका स्वास्थ्यमन्त्रीले भने, ‘सरकारी अस्पतालको उपचारमा विश्वास गरौँ’