Tag: सर्पको डसाइबाट समयमै उपचार नगराउँदा मृत्युृको संख्या बढ्यो

Dipika
सर्पको डसाइबाट समयमै उपचार नगराउँदा मृत्युृको संख्या बढ्यो