Tag: निर्बाचनलाई लक्षीत गरि यी स्थानहरुमा जिल्ला प्रशाशनले गर्यो निशेधित क्षेत्र घोषणा

Ram
निर्बाचनलाई लक्षीत गरि यी स्थानहरुमा जिल्ला प्रशाशनले गर्यो निशेधित क्षेत्र घोषणा