Tag: पाँच वर्षपछिको निर्वाचनमा आफ्नो अमूल्य मत सही ठाउँमा परेको रहेछ भन्ने विश्वास दिलाउने छु : प्रधानमन्त्री (बाँकी १५ प्रतिबद्धतासहित)

सुर्य खबर
पाँच वर्षपछिको निर्वाचनमा आफ्नो अमूल्य मत सही ठाउँमा परेको रहेछ भन्ने विश्वास दिलाउने छु : प्रधानमन्त्री (बाँकी १५ प्रतिबद्धतासहित)