Tag: मतदानमा भाग लिँदै नेताहरु

Shiba
अहिलेसम्म शीर्ष नेतासहित बिशिष्ट राजनीतिक व्यक्तीत्वहरुमा कसले कँहाबाट मतदान गरे र गर्दैछन् ? (विस्तृतमा)