Tag: सरकार ! तर बच्न सिकाउ..

Subash
विपत्तिलाई रोक्न त सकिन्न, सरकार ! तर बच्न सिकाउ.., कति गर्ने निरिक्षण ? राहत वितरण प्रभावकारी बनाउ !!